Sedum tag - den miljørigtige løsning

Sedum tag – den miljørigtige løsning

Sedum er en særdeles hårdfør familie af planter, som deler slægtskab med sukkulenterne. Denne plantefamilie kendes i Danmark under navnet Stenbræk, og du har måske set den i haver, hvor den for det meste pynter på sten belægninger, havemure og lignende. Der findes op imod seks hundrede forskellige plantearter i familien – de enkelte arter kan variere i udseende, men har deres tykke blade, som er velegnet til at opbevare vand i, til fælles.

Sedum adskiller sig fra andre planter ved sin særlige metabolisme – eller, omsætning af næringsstoffer. Om natten absorberer sedum planten kuldioxid gennem særlige porer (stomata) og omdanner den til æblesyre. I løbet af dagen vil solens uv lys nedbryde æblesyren, hvorved fotosyntese finder sted. Sedum planternes stomata er kun åbne om natten – om dagen er de lukkede for at minimere tabet af fugt.

Hvorfor er sedum særligt velegnet til grønne tage?

Natureng måtter anvendes til mange forskellige formål – herunder grønne tage. De hårdføre sedum planter, som er vant til at gro på klippeformationer og bjerg skråninger, er særligt velegnede til netop dette formål. Sedum kan modstå såvel solens skarpe stråler som diverse ubarmhjertige vejrlig, fordi de er skabt til at stå på udsatte steder, hvor andre planter ikke ville kunne overleve. Desuden har sedum rødder, som ikke stikker særligt dybt, men som danner et rodnet i natureng måtten.

De taknemmelige planter er verdensmestre i at opsuge og opbevare regnvand, hvilket gør, at de er effektive som regnvandshåndtering. Sedum i et grønt tag kan optage op imod 80% af nedbørsmængden på et år. Herved aflastes såvel kloak systemet som tagrenderne, og risikoen for oversvømmelse minimeres. Sedum hjælper taget af med varmen om sommeren, hvor solens stråler får væsken i natureng måtten til at fordampe – og om vinteren isolerer måtten taget og minimerer varmetabet.

Læs mere om natureng måtter med sedum på nykilde.dk